• ข่าว

ข่าว

ส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เทอร์มินัลพกพา NFC ที่ไหน

NFC เป็นสิ่งที่เรามักจะเรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้เทคโนโลยีนี้ช่วยให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน NFC สองเครื่องสามารถถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สัมผัสและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้เงื่อนไขที่อนุญาตโดยโปรโตคอล(ในระยะไม่เกิน 10 เซนติเมตร ความถี่ในการทำงาน 13.56MHz)

ฟังก์ชัน NFC นั้นพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น บัตรโดยสารถูกรูดเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ บัตรรับประทานอาหารที่รูดในโรงอาหาร และการ์ดควบคุมการเข้าออกเมื่อเข้าสู่ชุมชนฟังก์ชั่น NFC นำความสะดวกสบายมาสู่ชีวิตของเรามากมายปัจจุบัน อุปกรณ์เทอร์มินัลพกพาอัจฉริยะสามารถติดตั้งฟังก์ชัน NFC ได้ด้วย ดังนั้นฟังก์ชัน NFC ของเทอร์มินัลพกพาอัจฉริยะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้าง

NFC เทอร์มินัลมือถืออัจฉริยะ

1. อ่านบัตรประจำตัวประชาชน: ตัวรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะที่รองรับการอ่านและเขียน NFC มักจะรองรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนในที่สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขนาดใหญ่บางกิจกรรม

2. การลงทะเบียนบัตรพนักงาน: ฟังก์ชันการอ่านและการเขียนของ NFC ส่วนใหญ่จะใช้ในไซต์ก่อสร้างการเข้าสถานที่ก่อสร้างต้องมีการเข้าร่วมและการกลับไปที่หอพักพนักงานก็ต้องใช้บัตรเจาะผู้ดำเนินการสามารถอ่านบัตรพนักงานโดยถือเครื่องอ่านบัตรมือถือ NFC รับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และบันทึกสถานะการเข้างานได้ทันเวลา

3. บัตรโดยสาร: เมื่อเราขึ้นรถประจำทางทุกวัน จะมีเครื่องรูดบัตรแบบบริการตนเองประจำอยู่บนรถประจำทาง หรือพนักงานนำจะถืออุปกรณ์มือถือเพื่อเรียกเก็บเงินผู้โดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะด้วยการรูดบัตรรถประจำทาง

4. บัตรประกันสังคม: เทอร์มินัลพกพาอัจฉริยะ NFC สามารถอ่านบัตรประกันสังคมได้สามารถใช้ในห้องโถงประกันสังคมและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเป็นต้น

5. ถ่ายโอนไฟล์: อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดใช้งาน NFC สามารถถ่ายโอนไฟล์ให้กันและกัน เปิดฟังก์ชัน NFC เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอน และแตะโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ภาพถ่าย สมุดโทรศัพท์ และวิดีโอ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Bluetooth แล้ว NFC ไม่จำเป็นต้องจับคู่และเชื่อมต่อ เพียงแค่สัมผัสโดยตรงก็สะดวกมากในการถ่ายโอนไฟล์

เซินเจิ้น Handheld-Wireless มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต่างๆนักรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะ, อุปกรณ์พกพา NFC, ขั้วสแกนบาร์โค้ด, เทอร์มินัลมือถือ RFID, แท็บเล็ตอุตสาหกรรมฯลฯ การสื่อสารผ่านเครือข่าย NFC บาร์โค้ดและลายนิ้วมือ RFID และฟังก์ชันอื่นๆ สามารถผสานรวมได้ตามความต้องการขององค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ และมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น IoT ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า


เวลาที่โพสต์: Jul-08-2022