• banner_top

คำถามที่พบบ่อย

จะสแกนบาร์โค้ด 1D/2D ด้วย C6000/C6200 ได้อย่างไร?

1. คลิก สาธิตบาร์โค้ด

2. เลือกประเภทบาร์โค้ดที่ถูกต้องในรหัส

3. เปิดเครื่องสแกนในการตั้งค่า

4. กดปุ่มสแกนเพื่อสแกน

จะสแกนแท็ก UHF rfid ด้วย C6100 ได้อย่างไร

1. คลิก UHF demo

2. ตั้งค่าพลังงานความถี่ Area

3. กดทริกเกอร์เพื่อสแกนแท็ก UHF

วิธีใช้เครื่องสแกน NFC

ใช้แท็ก NFC/HF เพื่อวางบนพื้นที่สแกน NFC ของเทอร์มินัลมือถือ